Regionalna celostna prometna strategija Koroške regije

15. oktobra 2021

Regionalna celostna prometna strategija Koroške regije

V sredini septembra je bila v Slovenj Gradcu, v sodelovanju z RRA Koroška d. o. o. izvedena delavnica, v okviru katere je bila opravljena s ključnimi deležniki iz regije razprava o ciljih strategije.

Predstavljen je bil predlagan daljši nabor ukrepov regionalnega pomena. Razprava se je usmerila  v področje pristojnostih za načrtovanje in izvajanje na regionalnem nivoju. Dogodka se je udeležilo okoli dvajset predstavnikov občin, nevladnih organizacij, izvajalcev javnega potniškega prometa in regionalne razvojne agencije.

Več informacij o dogodku 

Loader