Povezujemo akterje trajnostne mobilnosti

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost spodbuja celostno načrtovanje prometa. Je podporni servis slovenskim mestom, občinam, regijam ter ustanovam, ki so se vprašanj mobilnosti odločili lotevati celostno in dolgoročno.

Cilj trajnostne mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse. Spodbuja uporabo trajnostnih potovalnih načinov, kot so hoja, kolesarjenje in javni potniški promet.

Novice

SEJEM DOBRIH PRAKS Mesta >> mestom

13. aprila 2021 poteka Sejem dobrih praks Mesta >> mestom, kjer boste spoznali dobre prakse slovenskih mest, zastavili vprašanja njihovim nosilcem in izvedeli, kako sta se prenosa dobre prakse lotili slovenski mesti v URBACT omrežjih.

Več

WEBINAR: COVID-19 kot katalizator sprememb v načrtovanju trajnostne mobilnosti

Kako so se evropska mesta odzvala na COVID-19 in pospešila spremembe v načrtovanju trajnostne mobilnosti? Kateri so najboljši primeri ukrepov in kako je pandemija pospešila prehod na trajnostno mobilnost?

Odgovore na ta vprašanja poiščite na webinarju in panelni razpravi, ki bo v torek, 13. aprila 2021, od 10.00 do 12.30 na platformi ZOOM.

Več

Živi zdravo. Potuj trajnostno.

Evropski teden mobilnosti (ETM) posameznike spodbuja, naj se namesto uporabe avtomobila na poti v službo, šolo ali trgovino raje odločijo za aktiven način mobilnosti: hojo, kolesarjenje ali uporabo javnega potniškega prometa. Takšne oblike mobilnosti so tudi bolj zdrave, kar letošnji ETM, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom, še posebej poudarja. Uvod vanj je bila 5. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti, kjer so bile udeležencem predstavljene tudi prihajajoče novosti na področju zakonodaje.

Več

Pregled projektov

CityWalk

Proti energetsko odgovornim prostorom: vzpostavitev mest za pešačenje v Podonavski regiji. Spletna stran projekta

Pešec

Projekt je namenjen spodbujanju hoje kot prometne prakse. Spletna stran projekta

SUMI

Podpora mestom pri uporabi orodja “SMP2.0 Sustainable Mobility Indicators” in priporočila za izboljšanje kazalnikov WBCSD. Spletna stran projekta

SMART-MR

Trajnostni ukrepi za učinkovitejši promet v metropolitanskih regijah. Spletna stran projekta

Predlagaj projekt VSI PROJEKTI >>

Osebni podatki bodo uporabljeni samo za pošiljanje sporočil Slovenske platforme za trajnostno mobilnost z namenom nadaljnjega obveščanja o dogodkih in aktivnostih s področja trajnostne mobilnosti. Z njimi bomo upravljali na sledeče načine:
Podatke bosta obdelovala in na ustrezen način hranila samo Ministrstvo za infrastrukturo (MZI), Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova 4, Ljubljana in Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS). Trnovski pristan 2, Ljubljana. Kontaktirate nas lahko na kaja.lipus@gov.si.

Za vsakega naročnika bomo beležili elektronski naslov, ime in priimek, podjetje/organizacija, vrsta
organizacije, podatek o odprtju posameznega obvestila, število klikov na povezave znotraj posameznega
obvestila.
· Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.
· Neaktivne uporabnike bomo enkrat letno prosili za informacijo, če želijo še naprej prejemati naša obvestila.

Aktivne uporabnike bomo prosili za takšno soglasje enkrat na tri leta. Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete tudi sami (na dnu vsakega sporočila boste našli povezavo do odjave). Ko bo soglasje preklicano, bomo vse vaše podatke trajno izbrisali iz baze.