Povezujemo akterje trajnostne mobilnosti

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost spodbuja celostno načrtovanje prometa. Je podporni servis slovenskim mestom, občinam, regijam ter ustanovam, ki so se vprašanj mobilnosti odločili lotevati celostno in dolgoročno.

Cilj trajnostne mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse. Spodbuja uporabo trajnostnih potovalnih načinov, kot so hoja, kolesarjenje in javni potniški promet.

Novice

Pregled projektov

CityWalk

Proti energetsko odgovornim prostorom: vzpostavitev mest za pešačenje v Podonavski regiji. Spletna stran projekta

Pešec

Projekt je namenjen spodbujanju hoje kot prometne prakse. Spletna stran projekta

SUMI

Podpora mestom pri uporabi orodja “SMP2.0 Sustainable Mobility Indicators” in priporočila za izboljšanje kazalnikov WBCSD. Spletna stran projekta

SMART-MR

Trajnostni ukrepi za učinkovitejši promet v metropolitanskih regijah. Spletna stran projekta

Predlagaj projekt VSI PROJEKTI >>

Osebni podatki bodo uporabljeni samo za pošiljanje sporočil Slovenske platforme za trajnostno mobilnost z namenom nadaljnjega obveščanja o dogodkih in aktivnostih s področja trajnostne mobilnosti. Z njimi bomo upravljali na sledeče načine:
Podatke bosta obdelovala in na ustrezen način hranila samo Ministrstvo za infrastrukturo (MZI), Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova 4, Ljubljana in Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS). Trnovski pristan 2, Ljubljana. Kontaktirate nas lahko na kaja.lipus@gov.si.

Za vsakega naročnika bomo beležili elektronski naslov, ime in priimek, podjetje/organizacija, vrsta
organizacije, podatek o odprtju posameznega obvestila, število klikov na povezave znotraj posameznega
obvestila.
· Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.
· Neaktivne uporabnike bomo enkrat letno prosili za informacijo, če želijo še naprej prejemati naša obvestila.

Aktivne uporabnike bomo prosili za takšno soglasje enkrat na tri leta. Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete tudi sami (na dnu vsakega sporočila boste našli povezavo do odjave). Ko bo soglasje preklicano, bomo vse vaše podatke trajno izbrisali iz baze.