Povežimo se

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost je namenjena spodbujanju dobrih praks, izmenjavanju izkušenj in znanj ter povezovanju akterjev z vseh relevantnih področij oziroma strok. Izvaja se v okviru Sektorja za trajnostno mobilnost in prometno politiko Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenija.


Več informacij:

Tina Gros
E: mzi.sptm@gov.si
T.: 01 478 8548

Kaja Lipuš
E: mzi.sptm@gov.si
T.: 01 478 8534

Sektor za trajnostno mobilnost in prometno politiko
Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova 4
1000 Ljubljana, Slovenija 

Nacionalni koordinator za kolesarstvo

Gregor Steklačič
E: gregor.steklacic@gov.si

Nacionalni koordinator za hojo

Tadej Žaucer
E: tadej.zaucer@gov.si

Nacionalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti

mag. Polona Demšar Mitrovič
E: polona.demsar-mitrovic@gov.si