Sodobna gradiva na temo trajnostne mobilnosti

Področje trajnostne mobilnosti se v Sloveniji zelo hitro razvija, saj vedno več lokalnih skupnosti želi prevzeti aktivno vlogo pri omejevanju negativnih vplivov prometa in ravni povečevanju kakovosti življenja. Ob tem pa vedno več kakovostnih gradiv nastaja v okviru številnih projektov na nacionalni oziroma evropski ravni.


Evropski teden mobilnosti – katalog aktivnosti

Med gradivi najdete katalog predlaganih aktivnosti za Evropski teden mobilnosti. Predlagani ukrepi so namenjeni občinam, ki lahko aktivnosti izvajajo v času Evropskega tedna mobilnosti ali trajnostno.

Pri sestavi kataloga so sodelovali partnerji: ZUM d.o.o., IPOP, Urbanistični inštitut RS, Ministrstvo za infrastrukturo, ZRC SAZU.

KATALOG AKTIVNOSTI


Zbirka nacionalnih usmeritev na področju trajnostne mobilnosti

Med gradivi najdete smernice za celostno prometno načrtovanje in spodbujanje trajnostne mobilnosti za občine in regije, pa tudi za šole, vrtce in druge ustanove.

Nacionalne smernice za pripravo občinske Celostne prometne strategije
Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove
Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih
Infrastruktura za pešce
Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih


Priročnik za učitelje v osnovnih šolah

Namen priročnika je ozavestiti učenke in učence osnovnih šol o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Priročnik je zasnovan skladno z aktualno šolsko prakso in povezan z učnimi načrti za osnovno šolo. Ponuja ključne vsebine s področja trajnostne mobilnosti za različne starostne skupine ter različne učne oblike in metode dela.

Trajnostna mobilnost; Priročnik za učitelje v osnovnih šolah (pdf)

Pogosta vprašanja in odgovori na temo trajnostne mobilnosti v šolah in vrtcih.
Vprašanja in odgovori se periodično posodabljajo.


Priročnik za vzgojitelje v vrtcih

Namen priročnika je ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Priročnik je zasnovan skladno z aktualno prakso vzgoje in izobraževanja v slovenskih vrtcih. Ponuja ključne vsebine s področja trajnostne mobilnosti ter predloge različnih učnih oblik in metod dela.

Trajnostna mobilnost; Priročnik za vzgojitelje v vrtcih (pdf)
Trajnostna mobilnost; Priročnik za vzgojitelje v vrtcih (epub)

Pogosta vprašanja in odgovori na temo trajnostne mobilnosti v šolah in vrtcih.
Vprašanja in odgovori se periodično posodabljajo.


Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah (gradivo)

Operacija: Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti

Naložbo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija

Pri igri Gremo peš s kokoško Rozi! in Beli zajček je razvita z namenom promocije in spodbujanja trajnostne mobilnosti med slovenskimi osnovnošolskimi učenci, otroci, njihovimi starši, učitelji in vzgojitelji. Namen aktivnosti je, da spodbudi osnovnošolce, otroke, kot tudi njihove starše, učitelje in vzgojitelje, da se v šolo ali vrtec in iz njiju ter na popoldanske aktivnosti odpravijo na način trajnostne mobilnosti.

Novičnik o izvajanju projekta – december 2020

Analiza ankete izvajanja igre Kokoška Rozi 2019 in 2020

Analiza ankete izvajanja igre Beli Zajček 2019 in 2020

Novica o izvajanju projekta

Osnovna navodila za koordinatorje

Okrožnica za osnovne šole – junij 2020

Okrožnica za vrtce – junij 2020

Gradivo za vrtce

Gradiva za osnovne šole


Certifikat Pešcem prijazna ustanova

Certifikat je namenjen podjetjem, javnim ustanovam in nevladnim organizacijam, ki že zagotavljajo dobre pogoje za dostop do svoje lokacije pešcem, ali pa želijo na tem področju v prihodnje aktivno delovati.

Gradiva:

Izhodišča in kriteriji za pridobitev certifikata
Proces pridobitve certifikata
Kontrolni seznam za samooceno ustanove
Primer Poročila o aktivnostih
Zahtevek za podelitev certifikata
Cenik 2020

Kontakt za oddajo vloge: Tadej.Zaucer@gov.si


Certifikat Kolesarjem prijazen delodajalec

Certifikat Kolesarjem prijazen delodajalec je namenjen, da javne ustanove in nevladne organizacije prispevajo k izboljšanju pogojev za kolesarjenje na delo. Pogoji, ki jih ob podpori mestne infrastrukture zagotavlja delodajalec na lokaciji dela, so namreč odločilni pri odločitvi za opravljanje poti na delo s kolesom.

Evropska spletna stran certifikata

Gradiva:

V Sloveniji proces certificiranja vodi Urbanistični inštitut Republike Slovenije v sodelovanju s Slovensko kolesarsko mrežo.

Kontakt za oddajo vloge: luka.mladenovic@uirs.si


Povezane relevantne publikacije

Ta gradiva niso smernice, predstavljajo pa različne vidike o stranskih vplivih prometa. Med drugim promet prinaša posledice tudi za okolje in zdravje.

Okolje, promet, zdravje.


Gradiva delavnic za starejše v okviru ETM

Evropski teden mobilnosti se odvija od 16 do 22 septembra vsako leto pod določenim sloganom. Sodelujoče občine soorganizirajo delavnice ter druge spremljajoče aktivnosti, s katerimi želijo prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med starejšimi. Mobilnost starejših ostaja aktualna, zato vabimo občine, da delavnice organizirajo vsako leto.

Gradiva za izvedbo delavnic:

Osnutek sporočila za javnost
Osnutek vabila na delavnico

Priporočila za izvedbo delavnic

Predstavitev z opombami
Delovni list “strošek avtomobila”

Osnutek dnevnika gibanja

Druga priporočena gradiva

Prehrana in telesna dejavnost pri starejših
Okolje, promet in zdravje


Gradiva iz projekta “Izobraževanje za trajnostno mobilnost”

Izobraževanja organizira Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z izvajalci projekta »Izobraževanje za trajnostno mobilnost«. V okviru projekta bo v letih 2020, 2021 in 2022 potekalo več izobraževanj na temo sodobnih izzivov celostnega prometnega načrtovanja. Med predavatelji bodo tudi mednarodno priznani strokovnjaki s področja prometne politike.

Prvo izobraževanje: upravljanje parkiranja v mestih


Izobraževanje za potencialne izdelovalce mobilnostnih načrtov za ustanove

Prvo izobraževanje je potekalo v Maribor, 4. 12. 2019


Celostne prometne strategije

Celostne prometne strategije postajajo eno temeljnih orodij, s katerimi lokalne skupnosti spodbujajo trajnostno mobilnost na lokalni in regionalni ravni po  vsej Evropi.

Celostna prometna strategija Občine Ajdovščina (2017)
Celostna prometna strategija Občine Beltinci (2017)
Celostna prometna strategija Občine Bled (2017)
Celostna prometna strategija Občine Bohinj (2019).
Celostna prometna strategija Občine Borovnica (2018)
Celostna prometna strategija Občine Brežice (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Celje (2017)
Celostna prometna strategija Občine Cerknica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Cerkno (2018)
Celostna prometna strategija Občine Črna na Koroškem (2018)
Celostna prometna strategija Občine Črnomelj (2017)
Celostna prometna strategija Občine Dravograd (2017)
Celostna prometna strategija Občine Gornja Radgona (2017)
Celostna prometna strategija Občine Grosuplje (2017)
Celostna prometna strategija Občine Hoče-Slivnica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Hrastnik (2017)
Celostna prometna strategija Občine Idrija (2017)
Celostna prometna strategija Občine Ilirska Bistrica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Ivančna Gorica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Izola (2017)
Celostna prometna strategija Občine Jesenice (2017)
Celostna prometna strategija Občine Kamnik (2017)
Celostna prometna strategija Občine Kočevje (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Koper (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Kranj (2017)
Celostna prometna strategija Občine Krško (2017)
Celostna prometna strategija Občine Laško (2017)
Celostna prometna strategija Občine Lenart (2017)
Celostna prometna strategija Občine Lendava (2017)
Celostna prometna strategija Občine Litija (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Ljubljana (2017)
Celostna prometna strategija Občine Ljutomer (2017)
Celostna prometna strategija Občine Logatec (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Maribor (2015)
Celostna prometna strategija Občine Medvode (2017)
Celostna prometna strategija Občine Metlika (2017)
Celostna prometna strategija Občine Miklavž na Dravskem polju (2017)
Celostna prometna strategija Občine Mislinja (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota (2017)
Celostna prometna strategija Občine Muta (2018)
Celostna prometna strategija Mestne občine Nova Gorica (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto
Celostna prometna strategija Občine Ormož (2018)
Celostna prometna strategija Občine Pivka (2018)
Celostna prometna strategija Občine Piran (2017)
Celostna prometna strategija Občine Postojna (2017)
Celostna prometna strategija Občine Prevalje (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj (2017)
Celostna prometna strategija Občine Polzela (2017)
Celostna prometna strategija Občine Radenci (2017)
Celostna prometna strategija Občine Radovljica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Radlje ob Dravi (2017)
Celostna prometna strategija Občine Ravne na Koroškem (2017)
Celostna prometna strategija Občine Ribnica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Rogaška Slatina (2017)
Celostna prometna strategija Občine Sevnica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Sežana (2018)
Celostna prometna strategija Mestne občine Slovenj Gradec (2017)
Celostna prometna strategija Občine Slovenska Bistrica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Slovenske Konjice (2017)
Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba (2017)
Celostna prometna strategija Občine Šenčur (2017)
Celostna prometna strategija Občine Šentjur (2017)
Celostna prometna strategija Občine Škofja Loka (2017)
Celostna prometna strategija Občine Šmarje pri Jelšah (2017)
Celostna prometna strategija Občine Šoštanj (2017)
Celostna prometna strategija Občine Štore (2018)
Celostna prometna strategija Občine Tolmin (2017)
Celostna prometna strategija Občine Trbovlje (2017)
Celostna prometna strategija Občine Trebnje (2017)
Celostna prometna strategija Občine Tržič (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje (2017)
Celostna prometna strategija Občine Vrhnika (2017)
Celostna prometna strategija Občine Zagorje ob Savi (2017)
Celostna prometna strategija Občine Zreče (2017)
Celostna prometna strategija Občine Žalec (2017)
Celostna prometna strategija Občine Železniki (2017)
Celostna prometna strategija Občine Žiri (2018)


Splošne smernice s področja trajnostne mobilnosti

Za hitrejši dostop do splošnih smernic s področja trajnostne mobilnosti za pripravo prostorskih aktov je povezava TUKAJ.

 Splošne smernice s področja usmerjanja razvoja poselitve so dosegljive na spletni strani MOP oziroma do njih lahko dostopate tudi TUKAJ.