Živi zdravo. Potuj trajnostno.

Jubilejni 20. Evropski teden mobilnosti bo s pozivanjem k hoji in kolesarjenju spodbujal zdrav življenjski slog

Ljubljana, 18. marec 2021: Evropski teden mobilnosti (ETM) posameznike spodbuja, naj se namesto uporabe avtomobila na poti v službo, šolo ali trgovino raje odločijo za aktiven način mobilnosti: hojo, kolesarjenje ali uporabo javnega potniškega prometa. Takšne oblike mobilnosti so tudi bolj zdrave, kar letošnji ETM, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom, še posebej poudarja. Uvod vanj je bila 5. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti, kjer so bile udeležencem predstavljene tudi prihajajoče novosti na področju zakonodaje.

Evropski teden mobilnosti (ETM), ki ga koordinira Ministrstvo za infrastrukturo, bo tudi letos spodbujal k odločitvi za aktivne in trajnostne oblike potovanj. V času pandemije, ki je še dodatno izpostavila pomen skrbi za javno zdravje, so hoja, kolesarjenje ter druge aktivne alternative avtomobilskemu prometu finančno dostopna in zdrava izbira za dnevne poti. Potreba po gibanju na prostem je lani izdatno narasla, aktivne oblike mobilnosti pa so z uporabo primernih oblačil in opreme lahko naš način potovanja v vseh letnih časih. Z njimi ne prispemo le do cilja poti, temveč hkrati pokrijemo dnevno potrebo po gibanju, izboljšamo možganske funkcije ter krepimo kondicijo in imunski sistem.

Letos Evropski teden mobilnosti poteka že dvajsetič, sedem slovenskih občin – Celje, Gornja Radgona, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota ter Nova Gorica – pa se je pobude doslej udeležilo prav vsako leto. Tudi sicer je raven udeležbe občin v mednarodnem merilu visoka: v ETM 2020 je sodelovalo 79 občin, Slovenija je po njihovem številu v prvi deseterici, po deležu sodelujočih občin pa med prvimi.

Načrtovanje trajnostne mobilnosti že dolgo ni več samo tema ETM: s podporo Ministrstva za infrastrukturo se z njo intenzivno ukvarja vse več slovenskih občin. Tako je 16. marca 2021 prek spleta potekala 5. nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti s 198 udeleženci. Na njej je bil predstavljen Zakon o celostnem prometnem načrtovanju, ki je trenutno v pripravi in bo celovito urejal področje trajnostne mobilnosti ter njenega financiranja. Predstavljene so bile tudi nove smernice za izdelavo občinskih Celostnih prometnih strategij (CPS), ki so zastavljene bolj ambiciozno in namenjene spodbujanju občin k implementaciji učinkovitih ukrepov za spreminjanje potovalnih navad občanov. Izpostavljene so bile tudi tuje dobre prakse, ki so zvišale kakovost bivanja in prometa v urbanih središčih, ter projekt »Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah«.

Po plenarnem delu so udeleženci sodelovali v treh različnih delavnicah. Prva je predstavljala temo ETM 2021, »Varno in zdravo s trajnostno mobilnostjo«, ki se poleg zdravja nanaša na varnost v prometu. Slogan »Živi zdravo. Potuj trajnostno.« temelji na izsledkih raziskav, ki potrjujejo močno korelacijo med spremembo potovalnih navad in preprečevanjem debelosti. Zaradi trenda debelilnega okolja so občine na delavnici pozvali k trdnejšemu povezovanju s centri za krepitev zdravja, zdravstveno-vzgojnimi centri in območnimi enotami NIJZ za načrtovanje aktivnosti za spodbujanje predvsem hoje in kolesarjenja, ki sta pomembna za preprečevanje debelosti. Udeležence so pozvali tudi k razmisleku o prijavi na evropsko nagrado za prometno varnost (Urban Road Safety Award), ki je bila lani podeljena prvič, njen namen pa je nagraditi izstopajoče in inovativne dosežke lokalnih skupnosti v prometni varnosti ter spodbujati izmenjave dobrih praks.

Da bi spremenili navade v smeri večje trajnostne mobilnosti, je pomembno tudi komuniciranje z javnostmi, ki poteka prek različnih kanalov. Med njimi so družbena omrežja, ki so jih udeleženci obravnavali na delavnici »Pohod skozi družbene mreže«. Na njej so se naučili uporabljati različne medije za promocijo trajnostne mobilnosti in poudarili pomen načrtne komunikacije.

Delavnica o virih financiranja je postregla s pregledom možnosti financiranja na evropski ravni. Evropska unija namreč stremi k razvoju trajnostne mobilnosti, Slovenija pa ima na tem področju še veliko priložnosti za nadaljnji razvoj.

Tudi letos bodo občine lahko pridobile sredstva za izvedbo aktivnosti prek javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti ETM 2021, ki bo objavljen predvidoma v začetku aprila. Njegovi poudarki se bodo nanašali tudi na trajnejše ukrepe promocije in vzpostavljanja aktivnosti trajnostne mobilnosti skozi vse leto, ne le v času ETM.

Vse aktualne informacije o Evropskem tednu mobilnosti so dostopne na spletnem mestu tedenmobilnosti.si, gradiva o trajnostni mobilnosti za strokovno javnost pa objavljena tudi na Slovenski platformi za trajnostno mobilnost sptm.si.