Zakon o celostnem prometnem načrtovanju – javna obravnava

Ministrstvo za infrastrukturo je 17. februarja 2021 v javno obravnavo posredovalo novi Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN), ki bo vzpostavil zakonski okvir za uresničevanje celostnega prometnega načrtovanja v skladu s cilji trajnostnega razvoja, gospodarske blaginje, socialne kohezije in varstva okolja.

Zakon, katerega cilj je zagotoviti sistemski vir financiranja za pripravo celostnih prometnih strategij in ukrepe trajnostne mobilnosti ter bolje povezati prostorsko in prometno načrtovanje, je dostopen na tej povezavi: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=12158

Vaše predloge, pripombe in vprašanja lahko prek zgornje povezave posredujete najkasneje do 22.3.2021.