VABILO ZA OBČINE: Razpis odprta ulica

IPoP – Inštitut za politike prostora k sodelovanju vabi občine, ki želijo preizkusiti Odprto ulico.

Odprta ulica je ukrep za izboljšanje pogojev za kolesarjenje in hojo, ki omogoča kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke na življenje, zdravje in gospodarstvo v občini.

Preko razpisa bo IPoP izbrani občini pomagal z znanjem, vsebinami ter nasveti pri izvedbi Odprte ulice in s sofinanciranjem stroškov, povezanih z izvedbo (stroški komunikacijskega materiala, izdelavo prometne študije, …).

Zainteresirane občine se lahko prijavijo tako, da pošljejo izpolnjeno prijavnico do 5. 2. 2021 na naslov ipop@ipop.si.

Več o vabilu, vsebinski okvir vabila in prijavnico je na voljo NA POVEZAVI.

Avtor fotografije: Andrej Tarfila

Vabilo je del aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), ki je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.