POLIS: “Urbana trajnostna mobilnost potrebuje močno podporo.”

POLIS – mreža Evropskih mest in regij, ki deluje na področju povezovanja in razvoja inovativnih prometnih rešitev, je na Evropsko komisijo naslovila pismo, ki ga je podpisalo 12 ključnih Evropskih in mednarodnih organizacij s področja mobilnosti. V pismo poudarjajo, da je varna trajnostna mobilnost v mestih bistvena komponenta izhodne strategije iz Evropske situacije s pandemijo COVID 19.

Evropsko komisijo pozivajo k močnejši podpori, da se situacija izkoristi tudi za vzpostavitev in razvoj urbane trajnostne mobilnosti.

Za oblikovanje usmeritev za trajnostno urbano mobilnost je potrebna celostna evropska strategija na naslednjih področjih:

  • pospeševanje razvoja trajnostne, varne in celostne mobilnosti v mestih,
  • spodbujanje rasti in konkurenčnosti zelene tehnologije v prometu,
  • spodbujanje izvajanja sistemov za mestno tovorno logistiko,
  • preprečevanje nazadovanja zelene mestne logistike, kot posledica padca cene nafte,
  • podpora lokalnim in regionalnim oblastem, ponudnikom javnega prevoza, kolesarskim podjetjem ter združenjem pešcev in kolesarjev za reševanje izzivov in izkoriščanje priložnosti, ki jih prinaša ta kriza.

Poudarek je potrebno usmeriti na dve ključni področji:

  • javni prevoz, ki je utrpel velik padec uporabe in pri katerem bo potrebno ponovno vzpostaviti ravnotežje med donosnostjo in varnostjo uporabnikov, ter
  • hojo in kolesarjenje, za katere je potrebno vzpostaviti podporno infrastrukturo ter spodbuditi vlaganje v nove rešitve, e-kolesa in podobno. 

Celotni članek je na voljo TUKAJ.
Celotno pismo je na voljo TUKAJ.

Vir naslovne fotografije: Shutterstock