Ministrstvo za infrastrukturo je začelo zbirati PRIJAVE ZA EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2020

Izberi čistejši način prevoza!

S tem sloganom bo 19. Evropski teden mobilnosti
spodbujal uporabo javnega prevoza in drugih trajnostnih načinov premikanja!

Evropski teden mobilnosti (ETM) je namenjen zmanjševanju cestnega motornega prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti. V Sloveniji bodo občine, regije in država med 16. in 22. septembrom spodbujale prebivalce k okolju bolj prijaznim načinom premikanja s sloganom »Izberi čistejši način prevoza!«. Lani je v ETM sodelovalo rekordnih 80 občin. Ministrstvo za infrastrukturo je kot pripravo na letošnji ETM organiziralo konferenco o trajnostni mobilnosti, na kateri so udeleženci pridobivali znanja o novih izzivih kot tudi rešitvah celostnega prometnega in prostorskega načrtovanja.

ETM spodbuja uporabo trajnostnih načinov mobilnosti, med katere prištevamo javni potniški promet, kolesarjenje, hojo in alternativne oblike mobilnosti. Letošnji 19. ETM v Sloveniji, ki ga koordinira Ministrstvo za infrastrukturo, bo spodbujal čistejše načine prevoza med prebivalci. Avtomobilski promet je pri nas eden največjih onesnaževalcev okolja, saj prispeva največji delež toplogrednih plinov in je s tem eden ključnih povzročiteljev podnebnih sprememb. Zato je aktivno spodbujanje trajnostne mobilnosti eden od pomembnejših dolgoročnih ukrepov na področju varovanja okolja.

Med prvimi aktivnostmi letošnjega ETM je bila 4. nacionalna konferenca za trajnostno mobilnost, ki je potekala 12. februarja 2020 v Ljubljani. Na srečanju, ki je bilo namenjeno predstavnikom občin in regij ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjema trajnostne mobilnosti in prostorskega načrtovanja, se je več kot 200 udeležencev iz vse Slovenije seznanilo s problematiko integracije prostorskega in prometnega načrtovanja. Na konferenci so bili predstavljeni tudi primeri dobrih praks o povezovanju novih sosesk z javnim prevozom, kar omogoča več poti brez avtomobila in višjo kakovost bivanja. Na eni od štirih delavnic v okviru srečanja so udeleženci oblikovali izbor ukrepov občin med letošnjim ETM, ki jih bo Ministrstvo za infrastrukturo sofinanciralo skupaj z občinami. »Občine želimo tudi letos spodbuditi k sodelovanju v Evropskem tednu mobilnosti, ki bo pod sloganom ‘Izberi čistejši način prevoza!’ tradicionalno potekal med 16. in 22. septembrom. Spreminjanje navad prebivalcev v smeri trajnostne mobilnosti predstavlja dolgoročni korak za čistejše in bolj varno okolje,« je povedala nacionalna koordinatorica ETM Polona Demšar Mitrovič.

Občine lahko vse aktualne informacije o Evropskem tednu mobilnosti pridobijo na spletnem mestu tedenmobilnosti.si, sveža gradiva o trajnostni mobilnosti za strokovno javnost pa so objavljena tudi na Slovenski platformi za trajnostno mobilnost. Prijavnica na ETM 2020 je dosegljiva TUKAJ.

Več informacij:

Polona Demšar Mitrovič, nacionalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti
E: polona.demsar-mitrovic@gov.si
T: 01 478 82 48