Vabljeni na “Delovno srečanje” projekta IDACS (ID and Data Collection for Sustainable Fuels in Europe)

Delovno srečanje bo potekalo v četrtek, 13. 02. 2020 od 09.00 do 12.00 ure v prostorih MIZŠ, Masarykova 16 v Ljubljani.

Ministrstvo za infrastrukturo bo predstavilo EU projekt IDACS – ID and Data Collection for Sustainable Fuels in Europe. Namen projekta je vzpostaviti enoten sistem identifikacije deležnikov polnilne/oskrbovalne infrastrukture ter nacionalno dostopno točko s statičnimi in dinamičnimi podatki o polnilnih/oskrbovalnih točkah za alternativna goriva v prometu.

Projekt bo potekal do konca leta 2021, za uresničitev zavez pa bo potrebno dinamično partnersko sodelovanje med MZI in upravljalci polnilne/oskrbovalne infrastrukture ter ponudniki storitev polnjenja/oskrbe za alternativna goriva v prometu.

Namen “Delovnega srečanja” bo tudi seznanitev s pripravo Zakona o alternativnih gorivih, Zakona o trajnostni mobilnosti ter izmenjava mnenj in predlogov za dopolnitev Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu.

Na Delovno srečanje se lahko prijavite : https://www.1ka.si/a/252297.

Program delovnega srečanja