PRIJAVA K PROJEKTU “Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah” do 31. januarja 2020

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih in osnovnih šolah ter njihovih bližnjih. S tem želimo prispevamo tudi k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol in vrtcev. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Vsa obvezna navodila za prijavo in izvedbo aktivnosti si preberite na spodnji povezavi.

Okrožnica za osnovno šolo

Okrožnica za vrtce