Evropski teden mobilnosti bo med 16.-22. septembrom 2019 v znamenju hoje

V Bruslju so včeraj podelili nagrade za najboljše kampanje v okviru lanske izvedbe ETM

Ljubljana, 22. marca 2019: Že 18. Evropski teden mobilnosti bo letos širom stare celine potekal pod sloganom Gremo peš! med 16. in 22. septembrom. Hoja je spregledan, a zelo aktualen način trajnostne mobilnosti, kjer z gibanjem vplivamo na svoje zdravje in manj škodujemo okolju. V Sloveniji je lani v Evropskem tednu mobilnosti (ETM), ki aktivno spodbuja k uporabi trajnostnih načinov premikanja, sodelovalo rekordnih 77 občin.

Motoriziran promet je pomemben vir emisij toplogrednih plinov, ki pospešuje podnebne spremembe. Velika težava sodobne družbe je tudi pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev, ki jo spodbuja pretirana raba osebnih avtomobilov. Danes je telesno premalo dejavnih več kot 30 % odraslih v Evropski uniji, saj preveč sedimo in se vozimo z avtomobili. V povprečju neaktivna oseba preživi do 40 % več dni v bolnšniici (EPOMM, 2018). V Sloveniji ima težo, večjo od priporočene, malo manj kot polovica žensk in skoraj 70 % moških, težave s čezmerno težo imajo tudi otroci. V zadnjih 30 letih se je njihovo število podvojilo.

Cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati osebni motorni promet. Med trajnostne prometne načine (ob javnem potniškem prometu in kolesarjenju) prištevamo tudi hojo. Zato bo letošnja izvedba ETM potekala pod sloganom Gremo peš!

Slovenska koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti, mag. Polona Demšar Mitrovič iz Ministrstva za infrastrukturo, je o letošnji temi povedala: »Hoja je drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih naseljih, čeprav njen delež že desetletja upada. Primerna je za krajše razdalje (do 2 km), kar se ujema z značilnostjo zgradbe večine naselij v Sloveniji in povprečno dolžino tu opravljenih poti. Kakovostne ureditve javnega prostora lahko ob hoji spodbujajo tudi druge potovalne načine, predvsem javni prevoz. Želimo si, da bomo letos s sloganom Gremo peš! spodbudili k aktivnejši uporabi hoje vse prebivalce Slovenije.«

Občine bodo lahko letos septembra svoje občane spodbujale k hoji, same pa bodo k promociji tega zdravega načina potovanj prispevale z zagotavljanjem primerne infrastrukture in vpeljavo ukrepov, kot so spodbujanje hoje med otroci in podeljevanjem certifikata za peščcem prijazno ustanovo. V letu 2018 je v ETM sodelovalo rekordnih 77 občin, zato organizatorji na Ministrstvu za infrastrukturo septembra 2019 pričakujejo še številčnejšo sodelovanje. Kot vsako leto so organizatorji tudi letos za sodelujoče občine pripravili vrsto gradiv, ki bodo dostopna na prenovljenem spletnem mestu Slovenske platforme za trajnostno mobilnost.

ETM vsako leto vzbudi veliko zanimanje javnosti, temu prazniku bolj trajnostnih oblik potovanj pa se pridružuje vse več občin oz. mest širom po Evropi in tudi izven nje. Včeraj zvečer so v Bruslju slovesno podelili nagrade Evropskega tedna mobilnosti za leto 2018 in CPS nagrado. Glavno nagrado za izjemne dosežke na področju trajnostne mobilnosti v lanskem letu je med velikimi mesti prejela Lizbona,  med manjšimi mesti pa nemški Lindau. Osrednjo nagrado za svojo Celostno prometno strategijo pa je prejel Manchester.

Fotografija: Komisarka za promet Violeta Bulc je v Bruslju podelila ETM in CPS nagradi na EU ravni. Dogodka se je udeležila tudi nacionalna koordinatorka ETM za Slovenijo, Polona Demšar Mitrovič ter lokalni koordinatorki lanskoletnih ETM zmagovalk v Sloveniji, Andreja Poklar iz Kopra in Magda Celenšek iz Polzele.