Spletni seminarji o Celostnih prometnih strategijah (CPS)

V okviru projekta CIVITAS PROSPERITY se izvajajo spletni seminarji (ang. webinars) o različnih vsebinah priprave in izvedbe Celostnih prometnih strategij (CPS). Seminarji potekajo v angleščini. Predavajo izkušeni strokovnjaki in predstavniki mest z daljšo tradicijo CPS iz različnih evropskih držav. Seminarji so namenjeni občinam in strokovnjakom s področja prometa in mobilnosti, k udeležbi vabimo vse zainteresirane. Zadnji v nizu seminarjev na temo spremljanja in vrednotenja CPS bo potekal 27. 02. 2019.

Na spletnem mestu s prijavami so tudi gradiva prejšnjih seminarjev.