Smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove

Promet lahko sooblikujemo vsi. Ustanove niso več le pasivni opazovalci, ampak lahko prometne tokove v svoji okolici tudi pomagajo upravljati ter učinkovito zmanjšujejo vsakodnevno ohromljenost cest ob prometnih konicah. Glavnino potovanj namreč opravijo prav zaposleni na poti na delo, ali ko odpeljejo svoje otroke v šolo ali vrtec. Pomanjkanje parkirnih mest, hrup, zamude, onesnaženje zraka in varnost pa lahko močno vplivajo tudi na delovno uspešnost.

Mesta so s strateškim urejanjem prometa, predvsem skozi pripravo in izvajanje Celostnih prometnih strategij, že dosegla vidne uspehe. Pomemben deležnik pri načrtovanju in upravljanju učinkovitega mestnega prometa pa so mala in velika podjetja, zdravstvene in vzgojno-izobraževalne ustanove, trgovska središča, organizatorji večjih prireditev in druge ustanove, ki v dosedanje načrte urejanja prometa niso bile aktivno vključene. Nekatere med njimi poleg lastnih zahtev potrebujejo tudi posebno ureditev dostopnosti za uporabnike. Prav z uspešnim reševanjem teh izzivov lahko ustanove vidno in odgovorno vplivajo na svoje lokalno okolje.

Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove