Povežimo se

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost je namenjena spodbujanju dobrih praks, izmenjavanju izkušenj in znanj ter povezovanju akterjev z vseh relevantnih področij oziroma strok. Izvaja se v okviru Službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko Ministrstva za infrastrukturo RS.


Več informacij:

Kaja Lipuš
E: kaja.lipus@gov.si
T.: 01 478 8534

Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko
Ministrstvo za infrastrukturo
Langusova 4
1000 Ljubljana, Slovenija