Sodobna gradiva na temo trajnostne mobilnosti

Področje trajnostne mobilnosti se v Sloveniji zelo hitro razvija, saj vedno več lokalnih skupnosti želi prevzeti aktivno vlogo pri omejevanju negativnih vplivov prometa in ravni povečevanju kakovosti življenja. Ob tem pa vedno več kakovostnih gradiv nastaja v okviru številnih projektov na nacionalni oziroma evropski ravni.


1. Zbirka nacionalnih usmeritev na področju trajnostne mobilnosti

Med gradivi najdete smernice za celostno prometno načrtovanje in spodbujanje trajnostne mobilnosti za občine in regije, pa tudi za šole, vrtce in druge ustanove.

Nacionalne smernice za pripravo občinske Celostne prometne strategije
Nacionalne smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov za ustanove
Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih
Infrastruktura za pešce
Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih


2. Povezane relevantne publikacije

Ta gradiva niso smernice, predstavljajo pa različne vidike o stranskih vplivih prometa. Med drugim promet prinaša posledice tudi za okolje in zdravje.

Okolje, promet, zdravje.


3. Celostne prometne strategije

Celostne prometne strategije postajajo eno temeljnih orodij, s katerimi lokalne skupnosti spodbujajo trajnostno mobilnost na lokalni in regionalni ravni po  vsej Evropi.

Celostna prometna strategija Občine Ajdovščina (2017)
Celostna prometna strategija Občine Beltinci (2017)
Celostna prometna strategija Občine Bled (2017)
Celostna prometna strategija Občine Borovnica (2018)
Celostna prometna strategija Občine Brežice (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Celje (2017)
Celostna prometna strategija Občine Cerknica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Cerkno (2018)
Celostna prometna strategija Občine Črna na Koroškem (2018)
Celostna prometna strategija Občine Črnomelj (2017)
Celostna prometna strategija Občine Dravograd (2017)
Celostna prometna strategija Občine Gornja Radgona (2017)
Celostna prometna strategija Občine Grosuplje (2017)
Celostna prometna strategija Občine Hoče-Slivnica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Hrastnik (2017)
Celostna prometna strategija Občine Idrija (2017)
Celostna prometna strategija Občine Ilirska Bistrica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Ivančna Gorica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Izola (2017)
Celostna prometna strategija Občine Jesenice (2017)
Celostna prometna strategija Občine Kamnik (2017)
Celostna prometna strategija Občine Kočevje (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Koper (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Kranj (2017)
Celostna prometna strategija Občine Krško (2017)
Celostna prometna strategija Občine Laško (2017)
Celostna prometna strategija Občine Lenart (2017)
Celostna prometna strategija Občine Lendava (2017)
Celostna prometna strategija Občine Litija (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Ljubljana (2017)
Celostna prometna strategija Občine Ljutomer (2017)
Celostna prometna strategija Občine Logatec (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Maribor (2015)
Celostna prometna strategija Občine Medvode (2017)
Celostna prometna strategija Občine Metlika (2017)
Celostna prometna strategija Občine Miklavž na Dravskem polju (2017)
Celostna prometna strategija Občine Mislinja (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota (2017)
Celostna prometna strategija Občine Muta (2018)
Celostna prometna strategija Mestne občine Nova Gorica (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Novo mesto
Celostna prometna strategija Občine Ormož (2018)
Celostna prometna strategija Občine Pivka (2018)
Celostna prometna strategija Občine Piran (2017)
Celostna prometna strategija Občine Postojna (2017)
Celostna prometna strategija Občine Prevalje (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj (2017)
Celostna prometna strategija Občine Polzela (2017)
Celostna prometna strategija Občine Radenci (2017)
Celostna prometna strategija Občine Radovljica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Radlje ob Dravi (2017)
Celostna prometna strategija Občine Ravne na Koroškem (2017)
Celostna prometna strategija Občine Ribnica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Rogaška Slatina (2017)
Celostna prometna strategija Občine Sevnica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Sežana (2018)
Celostna prometna strategija Mestne občine Slovenj Gradec (2017)
Celostna prometna strategija Občine Slovenska Bistrica (2017)
Celostna prometna strategija Občine Slovenske Konjice (2017)
Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba (2017)
Celostna prometna strategija Občine Šenčur (2017)
Celostna prometna strategija Občine Šentjur (2017)
Celostna prometna strategija Občine Škofja Loka (2017)
Celostna prometna strategija Občine Šmarje pri Jelšah (2017)
Celostna prometna strategija Občine Šoštanj (2017)
Celostna prometna strategija Občine Štore (2018)
Celostna prometna strategija Občine Tolmin (2017)
Celostna prometna strategija Občine Trbovlje (2017)
Celostna prometna strategija Občine Trebnje (2017)
Celostna prometna strategija Občine Tržič (2017)
Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje (2017)
Celostna prometna strategija Občine Vrhnika (2017)
Celostna prometna strategija Občine Zagorje ob Savi (2017)
Celostna prometna strategija Občine Zreče (2017)
Celostna prometna strategija Občine Žalec (2017)
Celostna prometna strategija Občine Železniki (2017)
Celostna prometna strategija Občine Žiri (2018)

Seznam udeležencev usposabljanj potencialnih izdelovalcev CPS
(podatki usposabljanj v letih 2014 – 2015)

Seznam nosilcev potrdil (kontaktni podatki iz let 2014 – 2015)


4. Gradiva delavnic za starejše v okviru ETM

Evropski teden mobilnosti 2018 se je odvijal pod sloganom »Združuj in učinkovito potuj« in je bil posvečen predvsem starejšim. Sodelujoče občine so soorganizirale delavnice »Ostanimo mobilni« ter druge spremljajoče aktivnosti, s katerimi so želele prispevati k večji ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med starejšimi. Mobilnost starejših ostaja aktualna, zato vabimo občine, da delavnice organizirajo vsako leto.

Gradiva za izvedbo delavnic

Priporočila za izvedbo delavnic
Osnutek sporočila za javnost
Osnutek vabila na delavnico
Predstavitev z opombami
Delovni list “strošek avtomobila”

Druga priporočena gradiva

Prehrana in telesna dejavnost pri starejših
Okolje, promet in zdravje