Gradiva za koordinatorje

Pri organizaciji Evropskega tedna mobilnosti vsako leto sodeluje vse več slovenskih občin, ki na takšen način v svoja okolja uvajajo sodobnejše in človeku prijaznejše oblike načrtovanja prometa. Občinam je v pomoč širok nabor gradiv in preizkušenih aktivnosti, ki jih lahko izvajajo same ali v sodelovanju z drugimi občinami. Aktivnosti spodbujajo promocijo, izobraževanje in ozaveščanje različnih ciljnih skupin o pomenu trajnostne mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja in okolja ter spodbujajo preizkušanje in uvedbo trajnih prometnih ukrepov.

Pristopna listina ETM 2018 za lokalne skupnosti

Župan oziroma županja občine, ki želi uradno sodelovati v Evropskem tednu mobilnosti 2018, podpiše in z žigom potrdi pristopno listino. Izjavo je potrebno po elektronski pošti oddati nacionalni koordinatorki ETM mag. Poloni Demšar Mitrovič (Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana) na polona.demsar-mitrovic@gov.si.


Nacionalni dogodki ETM

Gradiva z uvodnega dogodka 2018 so na voljo na tej povezavi
Gradiva z zaključnega dogodka 2018 do na voljo na tej povezavi.


Grafična podoba ETM

Za bolj usklajeno oblikovanje promocijskih gradiv so občinam na voljo logotipi, spletne pasice in pripravljene predloge za različne tiskovine.